ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5KWP ΠΕΡΙΣΣΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ