ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

24/7

Οι υπηρεσίες μας είναι υπεύθυνες και αποτελεσματικές. Περιλαμβάνουν λεπτομερή σχεδιασμό και εφαρμογές που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και τη μέγιστη απόδοση.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τις παρακάτω τεχνολογικές επιλογές

  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών
  • Θέρμανση χώρων με  χρήση αντλιών θερμότητας, με πλήρη κατάργηση του πετρελαίου ή με μερική χρήση του
  • Θέρμανση χώρων με  χρήση σύγχρονων γεωθερμικών συστημάτων, με πλήρη κατάργηση του πετρελαίου ή με μερική χρήση του
  • Θέρμανση νερού χρήσης σε ξενοδοχεία και κατοικίες με ηλιοθερμικά συστήματα ή ηλιακούς      θερμοσίφωνες
  • Κλιματισμός επαγγελματικών χώρων με χρήση κλιματιστικών μονάδων προηγμένης τεχνολογίας
  • Κλιματισμός κατοικιών με χρήση κλιματιστικών μονάδων συμβατικής ή προηγμένης τεχνολογίας
  • Αναβάθμιση της ποιότητας του νερού σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες με χρήση κατάλληλων φίλτρων και αποσκληρυντών

Associate’s degrees include health information systems https://www.pro-homework-help.com/ technology and fire service technology.