Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας είναι υπεύθυνες και αποτελεσματικές.
Περιλαμβάνουν λεπτομερή σχεδιασμό και εφαρμογές που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και τη μέγιστη απόδοση.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τις παρακάτω τεχνολογικές επιλογές:

  • Μελέτη και προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού έξυπνων σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών και υβριδικών συστημάτων.
  • Θέρμανση χώρων με χρήση αντλιών θερμότητας, με πλήρη κατάργηση του πετρελαίου ή με μερική χρήση του
  • Θέρμανση χώρων με χρήση σύγχρονων γεωθερμικών συστημάτων, με πλήρη κατάργηση του πετρελαίου ή με μερική χρήση του
  • Θέρμανση χώρων με ενδοδαπέδια συστήματα, fun coil units και θερμαντικά σώματα
  • Θέρμανση νερού χρήσης σε ξενοδοχεία και κατοικίες με ηλιοθερμικά συστήματα ή ηλιακούς θερμοσίφωνες
  • Κλιματισμός επαγγελματικών χώρων και κατοικιών με χρήση fan coil units και αντλιών θερμότητας.
  • Κλιματισμός επαγγελματικών χώρων με χρήση κλιματιστικών μονάδων προηγμένης τεχνολογίας
  • Κλιματισμός κατοικιών με χρήση κλιματιστικών μονάδων συμβατικής ή προηγμένης τεχνολογίας
  • Αναβάθμιση της ποιότητας του νερού σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες με χρήση κατάλληλων φίλτρων και αποσκληρυντών