Η Ομάδα μας

ΚΑΛΛΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας

ΝΙΚΟΣ – ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

Υπεύθυνος Πωλήσεων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖΗ

Υπεύθυνη Μηχανοργάνωσης

ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΚΙΝΟΣ

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΙΜΠΛΑΚΗ

Υπεύθυνη Καταστήματος

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΣ

Υπεύθυνος Αποθήκης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ

Γραμματειακή Υποστήριξη