ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5KWP ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΣ

Μελέτη - προμήθεια - εγκατάσταση , Solydra - SMA