ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5KWP ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΠΑΡΟΣ