ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5 KWP, ΑΓΓΙΔΙΑ ΝΑΞΟΣ

Μελέτη - προμήθεια - εγκατάσταση, Conergy - SMA