ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΟΜΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (20+20) 40KWP ΔΑΜΑΛΑΣ ΝΑΞΟΣ

Μελέτη - προμήθεια - εγκατάσταση, Conergy