ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΣ

Μελέτη - προμήθεια - εγκατάσταση, Conergy - SMA