Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η είσοδός σας στην εξοικονόμηση ενέργειας...

H εταιρεία TECHNOSY Αφοί Καλαϊτζή Ο.Ε., μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, θέτει σε λειτουργία και εγγυάται  συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα θέρμανσης, συστήματα κλιματισμού καθώς και ηλιοθερμικά συστήματα σε κτίρια, επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

s

Η εμπειρία μας στον χώρο της ενέργειας, μας επιτρέπει να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η προσεκτική επιλογή των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί η εταιρία, αλλά και η επαγγελματική συνέπεια, οδήγησαν στην αποτελεσματική υλοποίηση έργων που αποτελούν πραγματική διαφήμιση για τον κλάδο της ενέργειας.

Στόχος μας η συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας, μέσω της εξοικείωσης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων σε μια περιοχή που πραγματικά πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών.

Οι δραστηριότητές μας καλύπτουν όλο το φάσμα των λύσεων, υπηρεσιών και προϊόντων στο χώρο της καθαρής ενέργειας, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η φιλοσοφία μας είναι να είμαστε κοντά στους πελάτες πριν αλλά και μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας .


Der amerikanische autor ghostwriter hausarbeiten schreiben lassen hausarbeit herman melville war nicht wie sein freund nathaniel hawthorne der typische intellektuelle mit einer guten schulbildung.