Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

10 χρόνια
κάθε μέρα καλύτεροι, για εσάς

Νίκος-Ιουλιανός Καλαϊτζής

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Κάλλια Καλαϊτζή

Μηχανικός Ενεργειακής
Τεχνολογίας

Αγγελική Σύζη

Υπεύθυνη Μηχανοργάνωσης

Νίκος Γρατσίας

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Γιώργος Τζιμπλάκης

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

Γιώργος Λεκάκης

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις