define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Technosy | Modele biznesu elektronicznego

Modele biznesu elektronicznego

Modele biznesu elektronicznego

MODELE Biznesu elektronicznego modèle Biznesu elektronicznego WG. Hartmena Platforma Handlu Internet Oferowane: produkty Usługi: Usługi, treść Grupa docelowa: Rynki, klienci niszowi obszary działania: et oddziaływań opartych na sieci produktów, Usług i treści dystrybuowanych w oparciu o modèle Biznesowy internetowej Gospodarki. Cele: zdominowanie grupy docelowej źródła przychodów:-marża na produktach lub usługach-przykład reklama: Intel pośrednik Informacyjny Oferowane Usługi: Usługi, Usługi agregacji, treść, kojarzenie PracaWita Grupa docelowa:-Członkowie Społeczności wirtualnych-Członkowie łańcucha pour wartości lub część łańcucha w danym sektorze, segment rynku Obszar działania: agregacja kupujących u sprzedających w celu przeprowadzenia transakcji cel: stworzenie Wśród klientów odbioru firmy jako dominujący na rynku lub przejęcie Jak najwięksjay części zamiennych na Norm transakcji Źródło przychodów:-reklama-prowizja za subskrypcje za Współpracę-procent OD zawartych transakcji przykład: net bug Pośrednik zaufania Oferowane Usługi: Bezpieczne środowisko, Usługi powiernicze, poufność, zabezpieczenie i Marka Grupa docelowa: nabywcy, sprzedawcy, grupy klientów obszary działania: Tworzenie weryfikowalnego Środowiska, w którym w oparciu o pełn informację Może dochodzić do zawierania porozumienia oraz poufnej i Bezpiecznej wymiany wartości. Cel: kreacje wartości dla każdej transakcji poprzez Tworzenie bezpiecznego Środowiska transakcyjnego Strumień przychodów:-prowizje licencyjne-opłaty rejestracyjne przykłady: Cyber Cash Firma wspomagająca realizację najpiękniejszych e-biznesowych Oferowane Usługi:-Funkcje wyspecjalizowane, Usługi Dodatkowe un członkom łańcucha podaży realizować wartości na transakcjach stymulowanych przez Przedsiębiorstwo-produkty do zastosowań e-biznesowych i Usługi wspomagające Handel Internetowy Docelowe grupy: firmy e-biznesowe, pośrednicy informacyjni obszary działania: wspomaganie je Zwiększenie możliwości dostawców, produktów i Usług e-biznesowych poprzez et prostych i funkcjonalnych rozwiązań cele: realizowanie wartości z każdej transakcji Dzięki łączeniu Zainteresowanych potencjalnie klientów ze sprzedawcami w środowisku całkowitego przyzwolenia Dostawca infrastruktury Dostawca infrastruktury (fournisseur d`infrastructure) à Firma, która Dostarcza infrastrukturę (połączenia Sieciowe, bezprzewodowe, technologie informatyczne, ITP oprogramowanie.) umożliwiającą funkcjonowanie Straży podmiotom w e-biznesie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.